Aanvragen

Om tijdig over de lening te kunnen beschikken, moet de aanvraag ruim voor datum vertrek ingediend worden. Wie zijn aanvraag – met alle benodigde informatie – tenminste 3 maanden vóór het geplande vertrek indient, kan er zeker van zijn dat de behandeling op tijd wordt afgerond.

Voor het beoordelen van de aanvraag heeft het Vreedefonds een goed beeld nodig van de aanvrager, het studieverloop en het doel van studie in het buitenland waarvoor de lening wordt gevraagd. Daarnaast is het van belang om te weten wat de geraamde kosten voor de studie in het buitenland zijn en hoe deze kosten gedekt zullen worden.

Om een aanvraag voor een lening in behandeling te kunnen nemen heeft het Vreedefonds tenminste de volgende documenten en informatie nodig:

  • Een motivatiebrief met een omschrijving van doel, reden, plaats, duur en aanvang van de studie in het buitenland
  • Een curriculum vitae van de aanvrager
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID) waaruit blijkt dat de aanvrager de Nederlandse nationaliteit heeft
  • Een begroting voor de geplande studieperiode
  • Informatie over eventuele toezeggingen van de overige in de begroting genoemde aangevraagde studiebeurzen of leningen
  • Eén of meer aanbevelingen van bij de studie betrokken docenten die goed in staat zijn om een oordeel te geven over de academische mogelijkheden van de aanvrager (een aanbeveling van een studentendecaan is niet zinvol) Let op: de aanbeveling dient te zijn afgedrukt op officieel briefpapier van de instelling en dient door de docent persoonlijk te zijn ondertekend.
  • Een overzicht van de tot dusverre behaalde studieresultaten
  • Informatie over de buitenlandse (studie-)instelling waarvoor de lening wordt aangevraagd
  • De bevestiging van toelating bij de (studie-)instelling (indien mogelijk) Let op: indien deze bevestiging bij het indienen van de aanvraag nog niet beschikbaar is dient deze direct na ontvangst per mail of post aan het secretariaat te worden gezonden

Alle benodigde informatie kun je indienen via onze digitale aanvraagprocedure.

Let op: Een aanvraag waarbij noodzakelijke informatie ontbreekt wordt pas in behandeling genomen als de aanvraag compleet is. Je krijgt van ons bericht als er nog informatie ontbreekt.

Digitale aanvraagprocedure

Je kunt je aanvraag indienen door je hier te registreren en een account te openen. Daarna kun je inloggen en alle benodigde informatie en documenten aanleveren.

Klik hier om de digitale aanvraagprocedure te starten.