Doelstelling

Het Vreedefonds verstrekt renteloze leningen aan studenten met de Nederlandse nationaliteit die hun studie willen aanvullen of voortzetten in het buitenland.

De leningen worden verstrekt voor het volgen van een studie of stage in het buitenland als vervolg op of als onderdeel van een opleiding aan een Nederlandse universiteit. Sinds enkele jaren worden ook HBO-studenten en met name conservatorium-studenten uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.

Het Vreedefonds richt zich met name op universitaire studenten met méér dan gemiddelde studieresultaten. Daarom is een positieve aanbeveling van ten minste één van de docenten van de instelling waar de aanvrager studeert (of heeft gestudeerd) een absoluut vereiste. Het gaat om een aanbeveling van docenten (hoogleraar of anderen) die goed in staat zijn om een oordeel te geven over de academische en intellectuele mogelijkheden van de aanvrager. Een aanbeveling van een studentendecaan is niet zinvol.

De duur van het verblijf in het buitenland mag maximaal twee jaar bedragen. In zeer uitzonderlijke gevallen is een langere periode mogelijk. Dit kan het geval zijn wanneer een zeer excellente student in het buitenland een zeer specifieke, bij uitstek voor deze student aangewezen studie gaat volgen.

Een renteloze lening van het Vreedefonds kan – afhankelijk van de duur van de studie in het buitenland – maximaal € 7.500 bedragen. De lening dient uiterlijk binnen 10 jaar na opname te zijn terugbetaald.

Voor aanvragen op het gebied van Russische taal- en letterkunde kent het Vreedefonds een speciaal legaat dat andere mogelijkheden biedt en iets andere voorwaarden hanteert. Voor meer informatie hierover: zie het Legaat Mr P.P. Vreede.