Historie

Het Vreedefonds is opgericht door mevrouw Jeannette Vreede, die op 17 oktober 1943 in Bilthoven overleed. Op 9 mei 1939 stelde zij, onder het toeziend oog van notaris Mr. G.H. Lambert te Rotterdam, haar testament op. Daarin riep zij onder de naam “Vreedefonds” een stichting in het leven en benoemde zij deze stichting tot haar enige erfgenaam.

Als doelstelling van deze stichting bepaalde zij:

“Doel der Stichting is financiële steun te verlenen aan jongelieden in Nederland, Nederlands Indië, Suriname of Curaçao, voor hun studie of opleiding, zonder onderscheid van godsdienstige gezindte, stand of kunne.”

Door de jaren heen zijn de statuten van deze stichting enkele malen veranderd. Het oorspronkelijke idee van Jeanette Vreede is nu ontwikkeld tot het geven van financiële steun in de vorm van een renteloze lening aan studenten of pas afgestudeerden met de Nederlandse nationaliteit die hun studie in het buitenland willen aanvullen of voortzetten.