Legaat Mr P.P. Vreede

In 2009 ontving de stichting een legaat uit de nalatenschap van Mr P.P. Vreede, de op 31 december 2008 overleden oud-voorzitter van het bestuur.

Het bestuur heeft besloten om dit legaat te bestemmen voor aanvragen op het gebied van de speciale interesses van de heer Vreede, zoals de Russische taal- en letterkunde, aanvragen die anders mogelijk niet voor ondersteuning in aanmerking zouden zijn gekomen.

Met dit legaat kan, anders dan voor andere aanvragen, ondersteuning geboden worden:

  • Die het maximum van € 7.500 per aanvraag overschrijdt
  • Waarvan een gedeelte (max. de helft) als gift kan worden toegekend.

Het is mogelijk dat aan toekenning van een lening vanuit dit legaat extra voorwaarden of eisen worden verbonden.

De aanvraagprocedure voor een lening vanuit dit legaat is gelijk aan de normale digitale aanvraagprocedure voor leningen van het Vreedefonds. Wel dient in de motivatiebrief duidelijk vermeld te worden dat het een aanvraag betreft voor een lening uit het legaat.