Om tijdig over de lening te kunnen beschikken, moet je je aanvraag – met alle benodigde informatie – liefst 3 maanden vóór het geplande vertrek indienen. Doe je dat dan kun je er zeker van zijn dat je op tijd bericht krijgt of de lening wordt toegekend.

Voor het beoordelen van je aanvraag wil het Vreedefonds een goed beeld krijgen van jou als aanvrager, het verloop van je huidige of onlangs afgeronde studie in Nederland en van de studie of stage die je in het buitenland wilt gaan doen.

Ook willen wij weten wat de geraamde kosten zijn en hoe je denkt die te bekostigen. Daarvoor is in onze aanvraagprocedure een standaard begroting opgenomen.

Een promotie/PhD traject in het buitenland of een gedeelte daarvan komt helaas niet in aanmerking voor een studielening van het Vreedefonds.

Documenten en informatie

Om je aanvraag in behandeling te kunnen nemen zijn daarom tenminste de volgende documenten nodig:

 • Een motivatiebrief in het Nederlands met een omschrijving van doel, reden, plaats, duur en aanvang van je studie of stage in het buitenland
 • Een financiële toelichting waarin je aangeeft waarom de totale kosten van je studie of stage in het buitenland voor jou in jouw leven een verantwoorde investering zijn. Geef hierbij ook aan hoe je denkt de lening binnen de gestelde termijn aan het Vreedefonds terug te betalen
 • Je curriculum vitae
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID) waaruit blijkt dat je de Nederlandse nationaliteit hebt
 • Een kopie van de toekenningsbrief of –email inzake de toezegging van eventuele andere studiebeurzen of leningen die je hebt aangevraagd
 • Eén of meer aanbevelingen van bij je studie betrokken docenten die goed in staat zijn om een oordeel te geven over je intellectuele mogelijkheden (alleen een aanbeveling van een studentendecaan is dus niet voldoende!)
  Let op: de aanbeveling moet zijn afgedrukt op officieel briefpapier van de instelling en moet door de docent persoonlijk ondertekend zijn
 • Een overzicht van je studieresultaten tot nu toe
 • Informatie over zowel de buitenlandse (studie)instelling als over de studie zelf. Het toesturen van een link is niet voldoende. Een brochure is ook niet de bedoeling. Het gaat om een korte impressie en informatie over wat deze studie voor jou en je toekomst gaat betekenen
 • De bevestiging van toelating bij de (studie-)instelling (is deze bevestiging bij het indienen van de aanvraag nog niet beschikbaar stuur hem dan direct na ontvangst per mail naar het secretariaat)

Let op: Het is de taak van de aanvrager om een aanvraag zo goed, helder en volledig mogelijk aan te leveren. Een aanvraag waarbij noodzakelijke informatie ontbreekt wordt pas in behandeling genomen als de aanvraag compleet is. Hier ben jezelf verantwoordelijk voor. Kijk dus goed welke informatie je bij je aanvraag mee moet sturen!

Digitale aanvraagprocedure

Dien je aanvraag in via onze digitale aanvraagprocedure. Hier kun je je registreren en een account openen. Daarna kun je inloggen en alle benodigde informatie en documenten aanleveren. Klik hieronder op de knop om de digitale aanvraagprocedure te starten.