Om tijdig over de lening te kunnen beschikken, moet je je aanvraag – met alle benodigde informatie – tenminste 3 maanden vóór het geplande vertrek indienen. Doe je dat dan kun je er zeker van zijn dat je op tijd bericht krijgt of de lening wordt toegekend.

Voor het beoordelen van je aanvraag wil het Vreedefonds een goed beeld hebben van jou als aanvrager, het verloop van je studie en van de studie die je in het buitenland wilt gaan doen. Ook willen wij weten wat de geraamde kosten zijn en hoe je denkt die te bekostigen.

Documenten en informatie

Om je aanvraag in behandeling te kunnen nemen zijn daarom tenminste de volgende documenten nodig:

  • Een motivatiebrief in het Nederlands met een omschrijving van doel, reden, plaats, duur en aanvang van je studie in het buitenland
  • Je curriculum vitae
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID) waaruit blijkt dat je de Nederlandse nationaliteit hebt
  • Een kopie van de toekenningsbrief of –email inzake de toezegging van andere studiebeurzen of leningen die je hebt aangevraagd
  • Eén of meer aanbevelingen van bij je studie betrokken docenten die goed in staat zijn om een oordeel te geven over je academische mogelijkheden (alleen een aanbeveling van een studentendecaan is dus niet voldoende!)
    Let op: de aanbeveling moet zijn afgedrukt op officieel briefpapier van de instelling en moet door de docent persoonlijk ondertekend zijn
  • Een overzicht van je studieresultaten tot nu toe
  • Informatie over zowel de buitenlandse (studie)instelling als over de studie zelf. Het toesturen van een link is niet voldoende. Een brochure is niet de bedoeling. Het gaat om een korte impressie
  • De bevestiging van toelating bij de (studie-)instelling (is deze bevestiging bij het indienen van de aanvraag nog niet beschikbaar stuur hem dan direct na ontvangst per mail naar het secretariaat)

Let op: Een aanvraag waarbij noodzakelijke informatie ontbreekt wordt pas in behandeling genomen als de aanvraag compleet is. Je krijgt van ons bericht als er nog informatie ontbreekt.

Digitale aanvraagprocedure

Je kunt je aanvraag indienen via onze digitale aanvraagprocedure. Hier kun je je registreren en een account openen. Daarna kun je inloggen en alle benodigde informatie en documenten aanleveren. Klik hieronder op de knop om de digitale aanvraagprocedure te starten.