Het Vreedefonds kent een legaat dat speciaal is bestemd voor aanvragen op het gebied van de Russische taal- en letterkunde, die anders misschien niet in aanmerking zouden zijn gekomen voor toekenning.

Het Vreedefonds ontving dit legaat in 2009 uit de nalatenschap van Mr P.P. Vreede, de op 31 december 2008 overleden oud-voorzitter van het bestuur.

Met dit legaat kan het Vreedefonds leningen geven:

  • Van méér dan het gebruikelijke maximum van € 8.500 per aanvraag
  • Waarvan max. de helft als studiebeurs kan worden toegekend

Aan toekenning van een lening vanuit dit legaat kunnen extra voorwaarden of eisen worden verbonden. De aanvraagprocedure voor een lening vanuit dit legaat is gelijk aan de normale digitale aanvraagprocedure voor leningen van het Vreedefonds. In de motivatiebrief graag duidelijk vermelden dat het een aanvraag betreft voor een lening uit het legaat Mr P.P. Vreede.