Het Vreedefonds geeft renteloze leningen aan Nederlandse studenten (universiteit of HBO) die tijdens of na hun studie in Nederland een opleiding of een stage in het buitenland willen gaan doen.

Het verblijf in het buitenland mag maximaal twee jaar bedragen. Soms is een langere periode mogelijk, bijvoorbeeld wanneer een zeer excellente student in het buitenland een zeer specifieke, bij uitstek voor deze student aangewezen studie gaat volgen.

De renteloze lening van het Vreedefonds bedraagt – afhankelijk van de duur van de studie in het buitenland – maximaal € 8.500. Gedurende de eerste 6 jaar na opname is geen rente verschuldigd. De lening moet uiterlijk binnen 10 jaar na opname te zijn terugbetaald. Maar wie binnen 3 jaar na opname 80% van de lening heeft terugbetaald kan vragen om het restant van de lening kwijt te schelden.

Voorwaarden voor een lening

Voorwaarde is dat je méér dan gemiddelde studieresultaten hebt en positieve aanbevelingen van docenten kunt overleggen. Het gaat om een aanbeveling van docenten (hoogleraar of anderen) die goed in staat zijn om een oordeel te geven over de academische en intellectuele mogelijkheden van de aanvrager.

Uiteraard is een sluitende begroting gewenst waarin duidelijk wordt aangegeven wat de geraamde kosten zijn en hoe je denkt die te bekostigen.

Voor aanvragen op het gebied van de Russische taal- en letterkunde kent het Vreedefonds het Legaat Mr P.P. Vreede, dat meer mogelijkheden biedt en iets ruimere voorwaarden hanteert.

Algemene Voorwaarden Vreedefonds

Op elke door het Vreedefonds verstrekte lening zijn Algemene Voorwaarden van toepassing die je voor akkoord moet ondertekenen. Deze Algemene Voorwaarden kun je hier downloaden.