Welkom

Welkom op de website van het Vreedefonds.

Het Vreedefonds verstrekt renteloze leningen aan universitaire of HBO-studenten met zeer goede studieresultaten en positieve aanbevelingen van docenten, die aan het einde of kort na afloop van hun studie een opleiding of een stage in het buitenland willen gaan doen en daarvoor financiële ondersteuning nodig hebben.

Op deze website vind je informatie over het Vreedefonds en over haar doelstellingen en historie, Hier vind je ook praktische informatie zoals de eisen voor toekenning van een lening en de digitale aanvraagprocedure.

Op dit moment kunnen er geen nieuwe aanvragen ingediend worden. Naar verwachting zal het bestuur van Stichting Vreedefonds over enkele maanden weer in staat zijn om aanvragen in behandeling te nemen. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Linda Nuijens via e-mail: linda.nuijens@insingergilissen.nl

Als deze informatie nog vragen oproept kun je contact opnemen met:

Secretariaat Vreedefonds